top of page

Рутинна

Детска рутина

Рутинна рецепция

8: 40-8: 55 - Уреждане в рутина

U

8: 55- 9:05 - Време за килими

U

9: 05-11: 20 - Учене чрез игра

U

11: 20- 11:25 - Време за подреждане

U

11: 25- 11:40 - История, песни и домашно време


12: 10- 12:25 - Уреждане в рутина


12: 25- 12:35 - Време за килими

U

12: 35-14: 50 - Учене чрез игра

U

14: 50- 14:55 - Време за подреждане

U

14: 55- 15:10 - История, песни и домашно време

8.40 - 9.00 - Уреждане и регистрация

U

9.00 - 9.25 - Фоника

U

9.25 - 11.25 - Учене чрез игра

U

11.25 - 11.30 - Време за подреждане

U

11.30 - 11.45 - Време за разказ и подготовка за обяд

U

11.45 - 13.00 - Време за обяд

U

13.00 - 13.20 - Математика

U

13.20 - 14.25 - Учене чрез игра

U

14.25 - 14.30 - Време за подреждане

U

14.35 - 15.00 - Време за разказ и подготовка за вкъщи

U

15.00 - Домашно време

U

U

bottom of page