top of page

PERFORMANCE & RESULTS

Изпълнение и резултати


Връзката по-долу към уебсайта е към текущата страница на DfE за нашето училище, която споделя нашата информация за KS2 за 2016-17 и 2017-18. Другите споделяния на връзки дават повече информация за KS2, както и информация за ранните години и KS1. Ние сме много горди с постиженията на нашите деца и големия напредък, който те постигат!

bottom of page