top of page

REMOTE EDUCATION PROVISION

Information for Parents

Училищен съвет

Ученическият съвет на началното училище Porters Grange се събира през седмица, за да обсъжда своите идеи. Заедно те решават най-ефективните начини за промяна и подобряване на училището и след това разговарят с хората, които могат да помогнат да се случат нещата. Съветниците редовно споделят новини и информация за нови инициативи и важните неща, които се постигат.

Заедно можем да помогнем на началното училище Porters Grange да продължи да расте и да успее.

bottom of page